یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1402
Export Journal XML Articles RSS دوره 30 - شماره 4 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ زمستان 12-1402 - شماره پیاپی : 110) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 30 - شماره 3 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ پاییز 9-1402 - شماره پیاپی : 109) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 30 - شماره 2 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ تابستان 6-1402 - شماره پیاپی : 108) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 30 - شماره 1 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ بهار 3-1402 - شماره پیاپی : 107) - 8 مقاله

سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 29 - شماره 4 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ زمستان 12-1401 - شماره پیاپی : 106) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 29 - شماره 3 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ پاییز 9-1401 - شماره پیاپی : 105) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 29 - شماره 2 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ تابستان 6-1401 - شماره پیاپی : 104) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 29 - شماره 1 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ بهار 3-1401 - شماره پیاپی : 103) - 8 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 4 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ زمستان 12-1400 - شماره پیاپی : 102) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 3 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ پاییز 9-1400 - شماره پیاپی : 101) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 2 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ تابستان 6-1400 - شماره پیاپی : 100) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 28 - شماره 1 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ بهار 3-1400 - شماره پیاپی : 99) - 9 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 4 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ زمستان 12-1399 - شماره پیاپی : 98) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 3 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ پاییز 9-1399 - شماره پیاپی : 97) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 2 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ تابستان 6-1399 - شماره پیاپی : 96) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 1 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ بهار 3-1399 - شماره پیاپی : 95) - 8 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 4 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ زمستان 12-1398 - شماره پیاپی : 94) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 3 (مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ پاییز 9-1398 - شماره پیاپی : 93) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 2 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ تابستان 6-1398 - شماره پیاپی : 92) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 1 (مجله پزشکی بالینی ابن سیناـ بهار 3-1398 - شماره پیاپی : 91) - 8 مقاله

   
[ 0-5 از 31   بعدی ]

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پزشکی بالینی ابن سینا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Avicenna Journal of Clinical Medicine

Designed & Developed by : Yektaweb