[صفحه اصلی ]     [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
شاخص استنادی مجله

Citation Indices from GS

Citation indicesAllSince 2012
Citations398336
h-index1010
i10-index1210

..
:: مرور نشریات ::
Browse یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
    سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 4 (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1395 - شماره پیاپی : 82) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 3 (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائیز 9-1395 - شماره پیاپی : 81) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1395 - شماره پیاپی : 80) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1395 - شماره پیاپی : 79) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
    سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 4 (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1394 - شماره پیاپی : 78) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 3 (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاییز 9-1394 - شماره پیاپی : 77) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1394 - شماره پیاپی : 76) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1394 - شماره پیاپی : 75) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پيوست بهار 3-1394) - تعداد مقالات موجود: 1 مقاله
    سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1393 - شماره پیاپی : 74) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1393 - شماره پیاپی : 73) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1393 - شماره پیاپی : 72) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1393 - شماره پیاپی : 71) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
    سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1392 - شماره پیاپی : 70) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1392 - شماره پیاپی : 69) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1392 - شماره پیاپی : 68) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1392 - شماره پیاپی : 67) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
    سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1391 - شماره پیاپی : 66) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1391 - شماره پیاپی : 65) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1391 - شماره پیاپی : 64) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1391 - شماره پیاپی : 63) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
    سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1390 - شماره پیاپی : 62) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1390 - شماره پیاپی : 61) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1390 - شماره پیاپی : 60) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1390 - شماره پیاپی : 59) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
    سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1389 - شماره پیاپی : 58) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1389 - شماره پیاپی : 57) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1389 - شماره پیاپی : 56) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1389 - شماره پیاپی : 55) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
    سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1388 - شماره پیاپی : 54) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1388 - شماره پیاپی : 53) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1388 - شماره پیاپی : 52) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1388 - شماره پیاپی : 51) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
    سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1387 - شماره پیاپی : 50) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1387 - شماره پیاپی : 49) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1387 - شماره پیاپی : 48) - تعداد مقالات موجود: 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1387 - شماره پیاپی : 47) - تعداد مقالات موجود: 13 مقاله
    سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1386 - شماره پیاپی : 46) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1386 - شماره پیاپی : 45) - تعداد مقالات موجود: 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1386 - شماره پیاپی : 44) - تعداد مقالات موجود: 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1386 - شماره پیاپی : 43) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
    سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1385 - شماره پیاپی : 42) - تعداد مقالات موجود: 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1385 - شماره پیاپی : 41) - تعداد مقالات موجود: 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1385 - شماره پیاپی : 40) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1385 - شماره پیاپی : 39) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
    سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1384 - شماره پیاپی : 38) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1384 - شماره پیاپی : 37) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1384 - شماره پیاپی : 36) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1384 - شماره پیاپی : 35) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
    سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1383 - شماره پیاپی : 34) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1383 - شماره پیاپی : 33) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1383 - شماره پیاپی : 32) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1383 - شماره پیاپی : 31) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
    سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1382 - شماره پیاپی : 30) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1382 - شماره پیاپی : 29) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1382 - شماره پیاپی : 28) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1382 - شماره پیاپی : 27) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
    سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1381 - شماره پیاپی : 26) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پاییز 9-1381 - شماره پیاپی : 25) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1381 - شماره پیاپی : 24) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1381 - شماره پیاپی : 23) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
    سال 1380
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1380 - شماره پیاپی : 22) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1380 - شماره پیاپی : 21) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1380 - شماره پیاپی : 20) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1380 - شماره پیاپی : 19) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
    سال 1379
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1379 - شماره پیاپی : 18) - تعداد مقالات موجود: 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1379 - شماره پیاپی : 17) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 6-1379 - شماره پیاپی : 16) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 3-1379 - شماره پیاپی : 15) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله
    سال 1378
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 4 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 12-1378 - شماره پیاپی : 14) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 3 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 9-1378 - شماره پیاپی : 13) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار و تابستان 6-1378 - شماره پیاپی : 12) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله
    سال 1377
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاييز و زمستان 12-1377 - شماره پیاپی : 11) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار و تابستان 6-1377 - شماره پیاپی : 10) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
    سال 1376
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاييز و زمستان 12-1376 - شماره پیاپی : 9) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار و تابستان 6-1376 - شماره پیاپی : 8) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
    سال 1375
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاييز و زمستان 12-1375 - شماره پیاپی : 7) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار و تابستان 6-1375 - شماره پیاپی : 6) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
    سال 1374
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاييز و زمستان 12-1374 - شماره پیاپی : 5) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار و تابستان 6-1374 - شماره پیاپی : 4) - تعداد مقالات موجود: 10 مقاله
    سال 1373
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاييز و زمستان 12-1373 - شماره پیاپی : 3) - تعداد مقالات موجود: 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 2 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار و تابستان 6-1373 - شماره پیاپی : 2) - تعداد مقالات موجود: 8 مقاله
    سال 1372
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاييز و زمستان 12-1372 - شماره پیاپی : 1) - تعداد مقالات موجود: 8 مقاله
برای مشاهده یا دریافت اطلاعات مقالات به صورت XML اینجا را کلیک کنید.
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.064 seconds with 1241 queries by yektaweb 3345