دوره 5، شماره 1 - ( مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاييز و زمستان 1376 )                   جلد 5 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (3410 مشاهده)

          ارزشیابی تست غربالگری سنجش نزدیک بینی در سال 1375 بر روی نمونه 878 نفری از دانش آموزان مدارس صورت گرفت. در این بررسی نتایج حاصل از انجام تست غربالگری با استفاده از E-Chart که توسط مربی بهداشت صورت گرفته بود با نظر تشخیصی اوپتومتریست مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه ملاک ارزشیابی مقایسه سنجش مربی با تشخیص اوپتومتریست بود. در این بررسی از معیارهایی مانند حساسیت ، ویژگی ، ارزش اخباری مثبت ، ارزش اخباری منفی و میزان درستنمایی بعنوان ابزار ارزشیابی استفاده گردید.

         بمنظور محاسبه شاخصهای فوق ، دانش آموزان براساس نتایج تست غربالگری و آزمون تشخیصی نزدیک بینی در چهار گروه مثبت حقیقی ، مثبت کاذب ، منفی حقیقی و منفی کاذب قرار گرفتند. با توجه به محاسبات انجام شده ، مقادیر مربوط به شاخصهای حساسیت ، ویژگی ، ارزش اخباری مثبت ، ارزش اخباری منفی ، میزان درستنمایی مثبت و میزان درستنمایی منفی به ترتیب 86 درصد ، 99 درصد ، 5/87 درصد ، 9/98 درصد برآورد گردید.   

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص هاي باليني