دوره 23، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائیز 1395 )                   جلد 23 شماره 3 صفحات 265-259 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی همدان
چکیده:   (8751 مشاهده)

مقدمه: از آنجایی که نقش وضعیت تستوسترون و دی هیدرو تستوسترون سرم در افراد سبوریک مورد بحث است، لذا این مطالعه با هدف تعیین سطح تستوسترون و ِدی هیدروتستوسترون (DHT) سرم در افراد مبتلا به سبوره (Seborrhea) انجام گرفت.

روش کار: در این مطالعه مورد-شاهدی، تعداد 36 فرد مبتلا به سبوره و 36 نفر سالم زیر 40 سال سن که به بخش پوست بیمارستان فرشچیان شهر همدان مراجعه نموده بودند، ا نتخاب شدند. سطح این هورمونها در هر نمونه سرمی برحسب ng/mL برآورد شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 و آزمون t و کای اسکوئیر آنالیز آماری شد (05/0 = α).

یافته ها: تعداد زنان و مردان شرکت کننده به ترتیب برابر با 49 نفر (68%) و 23 نفر (32%) بود. توزیع سنی آنها بین 19 تا 39 با میانگین 71/5 ± 66/28 سال بود. در گروه کنترل و مورد، میانگین میزان تستوسترون بترتیب 09/1 ± 21/1،2/228 ± 99/ 350 بود. همچنین، میزان دی هیدروتستوسترون در گروه کنترل و مورد بترتیب 75/2 ± 83/ 2 و 82/373 ± 38/500 ng/mL بود. نتایج نشان داد تفاوت معنی دار آماری بین میانگین میزان تستوسترون (001/0 =P ) و دی هیدروتستوسترون (044/0 = P) در گروه کنترل و مورد وجود دارد.

نتیجه گیری: ارتباط مثبتی بین سطح سرمی هورمونهای تستوسترون و دی هیدروتستوسترون و سبوره وجود دارد.

متن کامل [PDF 161 kb]   (21695 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص هاي باليني

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.