دوره 24، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 1396 )                   جلد 24 شماره 2 صفحات 112-118 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی همدان ، n.ziamajidi@umsha.ac.ir
چکیده:   (1533 مشاهده)
مقدمه: رتینوپاتی یکی از مهمترین عوارض دیابت ملیتوس میباشد که در نتیجه هیپرگلیسمی مزمن، استرس اکسیداتیو و التهاب ایجاد میشود. فاکتور رشد توموری (TGF-β2) یکی از فاکتورهای مهم دخیل در مسیر التهاب ناشی از هیپرگلیسمی میباشد. از طرفی سیر به عنوان یک ترکیب گیاهی پرمصرف در رژیم غذایی ایرانیان به حساب میآید که اثرات هیپوگلیسمیک و آنتی اکسیدانی دارد، لذا در این مطالعه اثرات عصاره آبی این گیاه در میزان بیان ژن و پروتئین TGF-β2 در رت های دیابتی نوع 1 مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش کار: در این مطالعه تجربی بیست و چهار رت نر نژاد ویستار به چهار گروه 6 تایی کنترل سالم، دیابتی نوع 1، دیابتی نوع 1 درمان شده با عصاره سیر و کنترل سیر تقسیم شدند. برای القا دیابت از استرپتوزوتوسین (65mg/kg) (STZ) استفاده شد و هفت روز بعد از تزریق، میزان قند خون در رت ها توسط گلوکومتر اندازه گیری شد. قند بالاتر از mg/dL 300 به عنوان دیابت نوع 1 در نظر گرفته شد. تیمار رت ها توسط عصاره آبی سیر (100g/1ml) به صورت گاواژ به مدت 30 روز انجام شد. در پایان زمان تیمار، نمونه سرم آنها جداسازی شد و جهت سنجش میزان گلوکز در 20º C- ذخیره گردید. همچنین چشم رت ها و سپس بافت شبکیه آنها سریعاً خارج شد و در 70º C- برای بررسی بیان ژن و میزان پروتئین، ذخیره شد. جهت بررسی بیان ژن، استخراج RNA، سنتز cDNA و Real time PCR انجام شد. جهت سنجش میزان پروتئین TGF-β2 از روش الایزا استفاده شد.
یافتهها: میزان بیان ژن TGF-β2 در رت های دیابتی، افزایش 37/1 برابری را نسبت به گروه کنترل نشان داد، در حالیکه در رت های دیابتی تیمار شده با عصاره سیر، کاهش 96/1 برابری نسبت به گروه دیابتی درمان نشده مشاهده گردید. میزان پروتئین TGF-β2 در رت های دیابتی، افزایش 08/3 برابری را نسبت به گروه کنترل نشان داد، در حالیکه در رت های دیابتی تیمار شده با عصاره سیر، کاهش 56/2 برابری نسبت به گروه دیابتی درمان نشده مشاهده گردید.
نتیجهگیری: عصاره سیر سبب کاهش معنی دار سطح TGF-β2 در بافت شبکیه رت های دیابتی شده است. از آنجائیکه TGF-β2 یک فاکتور اساسی در ایجاد التهاب و آسیب به شبکیه میباشد، لذا میتوان انتظار داشت که مصرف سیر، با کاهش میزان این پروتئین بتواند در تقلیل عوارض دیابت مؤثر باشد.
واژه‌های کلیدی: دیابت شیرین نوع 1، سیر، شبکیه، رت
متن کامل [PDF 411 kb]   (481 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي