دوره 24، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 1396 )                   جلد 24 شماره 2 صفحات 135-142 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دستیار دانشگاه علوم پزشکی همدان ، ehsaanhsh@gmail.com
چکیده:   (685 مشاهده)
مقدمه: واکنش بافتی نخ بخیههای مورد استفاده در اعمال جراحی داخل دهانی موضوع مهمی بوده ومی تواند در تشدید زمینه التهاب دخالت نماید، این مطالعه با هدف مقایسه واکنش بافتی ایجاد شده اطراف سه نوع نخ بخیه Demesilk که تولید خارج کشور (Demetechcorporation,USA) و Pedsilk,Suture که تولید داخل کشور و غیرقابل جذب طبیعی هستند بر روی موشهای صحرایی انجام شده است.
روش کار: در این مطالعه تجربی، تعداد 12 موش صحرایی نر همگی با وزن تقریبی 250 گرم انتخاب شدند و به دو گروه مساوی تقسیم گردیدند. پس از بیهوشی، روی پوست هر حیوان در ناحیه پشتی، هر سه نوع بخیه با فاصله مناسب زده شد. بخیه اول از نوع Pedsilk، بخیه دوم از نوع Suture و بخیه سوم از نوع Demesilk بود. در هر کدام از روزهای دوم و هفتم یک گروه 6 تایی از موشها با دوز کشنده کتامین کشته شده و هر سه نوع بخیه بطور جداگانه برداشته شده و نمونهها به آزمایشگاه انتقال داده شدند و از نظر میزان و شدت التهاب، وجود یا عدم وجود سلولهای گرانولیشن-ری اپی تلیالیزاسیون و هم چنین تشکیل بافت فیبروز مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات بدست آمده بوسیله نرم افزار,SPSS آزمون فریدمن و آزمون ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: ارزیابی آماری درمورد مقایسه هر سه نوع نخ صورت گرفت که در اغلب موارد تفاوت بین نخها معنی دار بود. التهاب در دو نخ Pedsilk و Demesilk با گذشت زمان افزایش مییابد و در نخ Suture التهاب کاهش مییابد. احتمال تشکیل بافت گرانولیشن در دو نخ Pedsilk و Demesilk با گذشت زمان، کاهش چشمگیری پیدا نمیکند. در نخ Suture این احتمال به شدت کاهش مییابد. رفتار هر سه نخ Pedsilk, Demesilk و Sutur در تشکیل بافت فیبروز با گذشت زمان، به صورت معناداری (05/0 > P) افزایش مییابد. با گذشت زمان احتمال ری اپی تلیالیزاسیون به صورت معناداری در نخهای Suture, Demesilk افزایش پیدا میکند و در نخ Pedsilk بدون تغییر باقی میماند. نخ سوچور به عنوان بهترین نخ بخیه درمقایسه با 2 نخ دیگر مشخص میگردد.
نتیجه گیری: استفاده متداول از نخ بخیهها در اعمال جراحی داخل دهانی و اینکه نخ بخیه به عنوان جسم خارجی در محل زخم محسوب میشود و خطر عفونت و التهاب در زخم وجود دارد، التهاب در دو نخ Pedsilk, Demesilk افزایش مییابد و در نخ Suture این احتمال کاهش مییابد. به همین دلیل پس از جراحی بستن مناسب ناحیه جراحی، انتخاب نخ بخیه مناسب مهمترین فاکتور درترمیم بافت و موفقیت جراحی است. نخ بخیه سوچور به نسبت دو نخ بخیه دیگر ارجح است.
 
متن کامل [PDF 300 kb]   (193 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي