دوره 24، شماره 2 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 1396 )                   جلد 24 شماره 2 صفحات 152-157 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان ، hashemian@umsha.ac.ir
چکیده:   (1114 مشاهده)
مقدمه: یکی از شایعترین اعمال جراحی در دوران کودکی آدنوتانسیلکتومی میباشد، که ممکن است با عوارضی از جمله عود علائم همراه باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی و علل عود هیپرتروفی آدنوئید پس از آدنوئیدکتومی در اطفال زیر 15 سال در بیمارستان بعثت همدان بود.
روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی پرونده تمام بیمارانی که در سالهای 1389 تا 1395 در بیمارستان بعثت همدان تحت جراحی آدنوئیدکتومی به تنهایی یا به همراه تونسیلکتومی قرار گرفته بودند بررسی شده و از بین آنها بیمارانی که تحت جراحی مجدد (رویژن) آدنوئیدکتومی قرار گرفته بودند وارد مطالعه شدند. با استفاده از چک لیست تهیه شده اطلاعات دموگرافیک، یافتههای بالینی نظیر علائم عود، سابقه‏ی آلرژی، ریفلاکس و فاصله زمانی بین جراحی اول و دوم جمع آوری شد و نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 16 و شاخصهای آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها: در مجموع 2787 نفر آدنوئیدکتومی شده بودند که 2571 مورد آنها همراه با تانسیلکتومی بوده و از میان آنها 37 مورد (3/1%) نیاز به رویژن (جراحی مجدد) پیدا کردند. از 37 عمل جراحی رویژن مورد مطالعه 65/48 درصد افراد را زنان و 35/51 درصد را مردان تشکیل میدادند. میانگین سنی افراد در جراحی اول، جراحی دوم و همچنین فاصله زمانی جراحی اول و دوم به ترتیب 16/5، 04/9 و 87/3 سال بود. 8/10 درصد افراد سابقه رینیت آلرژیک و 27 درصد بیماران سابقه مجاورت با دود سیگار را داشتند. 9/18 درصد افراد علائم مرتبط با ریفلاکس را ذکر میکردند. بیشترین شکایت اصلی در بین بیمارانی که تحت رویژن آدنوییدکتومی قرار گرفتند، خرخر شبانه (1/35) و تنفس دهانی (9/25) بود.
نتیجه‏گیری: عود هیپرتروفی آدنوئید پس از آدنوئیدکتومی در اطفال زیر 15 سال 3/1% بود و عوامل مستعد کننده در عود هیپرتروفی آدنویید به ترتیب شیوع عبارت بودند از: در معرض دود سیگار بودن، ریفلاکس و رینیت آلرژیک. توصیه میشود جهت پیشگیری از عود هیپرتروفی آدنوئید ناشی از تکنیک جراحی، پس از جراحی اولیه آدنوئید با آندوسکوپ نازوفارنکس بررسی گردد.
 
متن کامل [PDF 176 kb]   (272 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي