دوره 24، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پاییز 1396 )                   جلد 24 شماره 3 صفحات 221-228 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه علوم پزشکی همدان ، zahirnia@umsha.ac.ir
چکیده:   (1700 مشاهده)
سابقه و هدف: کنههای سخت یکی از مهمترین اکتوپارازیتهای اجباری خونخوار مهرهداران، متعلق به رده عنکبوتیان میباشند که در انتقال عوامل بیماریزایی از قبیل آربو ویروسها، باکتریها و انگلها به انسان و حیوانات در ایران و سراسر دنیا نقش دارند. به همین منظور این مطالعه با هدف شناسایی و تعیین انتشار و پراکندگی کنه های سخت در یک منطقه، بهمنظور پایش برنامه کنترل آنها و در نتیجه پیشگیری از بیماری ها انجام گردید.
مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی نمونهبرداری از نقاط مختلف بدن دام و در چهارفصل از چهار جهت جغرافیایی وپنج روستای شهرستان فامنین طی سال 95- 1394 انجام گردید. کنهها ابتدا با استفاده از محلول کلروفرم تحریک و سپس بوسیله پنس از دامهای اهلی جدا شدند و با استفاده از کلید تشخیص معتبر اقدام به تشخیص نمونهها در سطح جنس و گونه گردید.
یافته‌ها: در این بررسی از 800 دام موردمطالعه شامل گاو، گوسفند و بز،150 مورد آلودگی مشاهده شد (7/18درصد). از274 کنه جمعآوریشده تعداد 259 کنه سخت شامل چهار جنس هیالوما، درماسنتور، ریپیسفالوس و همافیزالیس تشخیص داده شد. بیشترین تنوع گونهای با چهار گونه مشتمل بر هیالوما اسکوپنس (هیالوما دتریتوم)، هیالوما آسیاتیکوم، هیالوما مارژیناتوم و هیالوما آناتولیکوم به جنس هیالوما تعلق داشت. جنس هیالوما با (74/73 درصد) بالاترین وفور بعدازآن جنس درماسنتور با (05/15درصد)، ریپی سفالوس (03/10درصد) و جنس همافیزالیس با (15/1 درصد) کمترین وفور را داشته است.بیشترین وفور کنهها با تعداد 152 عدد مربوط به فصل بهار بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه بیانگر حضور متنوعی از کنههای سخت در منطقه بود و بیشترین وفور آنها در فصل بهار مشاهده شد. با توجه به اهمیت این کنهها در انتقال انواع بیماریها به انسان ونشخوارکنندگان اهلی، مسئولین بهداشتی و سازمانهای ذیربط باید اقدامات بهداشتی مناسب جهت کنترل و مبارزه با این انگلهای خارجی را به عملآورند.

 
واژه‌های کلیدی: حیوانات اهلی، فون، کنه ها
متن کامل [PDF 899 kb]   (564 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص هاي باليني