دوره 24، شماره 4 - ( مجله پزشكي باليني ابن سينا- زمستان 1396 )                   جلد 24 شماره 4 صفحات 263-269 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


مرکز تحقیقات آندومتر و آندومتریوز، دانشگاه علوم ‌پزشکی همدان، همدان، ایران. ، artimani@umsha.ac.ir
چکیده:   (1462 مشاهده)
سابقه و هدف: سلول‌های کومولوس طی رشد فولیکولی از طریق برقراری ارتباط دوطرفه باعث تنظیم تکامل تخمک می‌گردد. بیان ADAMTS-1 طی رشد فولیکولی و به‌منظور طبیعی‌نگهداشتن لایه‌های سلول‌های گرانولوزا کاملاً ضروری می‌باشد. از ‌آن‌جایی ‌که مطالعات محدودی در ‌این ‌زمینه صورت گرفته است، هدف از مطالعه حاضر، بررسی بیان ژن ADAMTS-1 در سلول‌های کومولوس انسانی و ارتباط احتمالی آن با بلوغ تخمک می‌باشد.
مواد و روش‌‌ها: در مطالعه حاضر 50 زن نابارور (با میانگین سنی 40ـ18 سال) که به‌دلیل انسداد لوله‌ای یا فاکتور مردانه، تحت‌ درمان برای لقاح آزمایشگاهی قرار داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. بلافاصله پس از جداکردن کمپلکس کومولوس- اووسیت، سلول‌های کومولوس جدا و درادامه با استفاده از تکنیک RT-PCR وq real time PCR ، میزان بیان ژن‌های ADAMTS-1 و actin-β اندازه‌گیری شدند.
یافته‌ها: میزان بیان ژن ADAMTS-1 در سلول‌های کومولوس تخمک‌های مچور (MII) در مقایسه با تخمک‌های  GVبه‌طور معناداری بیشتر بود (02/0P=). شایان‌ ذکر است که عدد 14/5 به‌عنوان
 ∆CT cut off pointبرای تعیین نتایج مثبت کاذب و حقیقی به‌دست آمد. علاوه‌براین، حساسیت و ویژگی تجمعی برای بیومارکر مورد ‌مطالعه به‌ترتیب عبارت بودند از: 90 درصد و 67 درصد.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان بیان  ADAMTS-1در تخمک‌های  GVبه‌دست‌آمده، بسیار پایین‌تر از میزان بیان  ADAMTS-1در اووسیت‌های رسیده است و ADAMTS-1 می‌تواند به‌عنوان مارکری اختصاصی در سلول‌های کومولوس جدا‌شده از اووسیت در تعیین میزان بلوغ تخمک مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: بلوغ تخمک، ژن ADAMTS-1، سلول کومولوس
متن کامل [PDF 814 kb]   (573 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |