دوره 24، شماره 4 - ( مجله پزشكي باليني ابن سينا- زمستان 1396 )                   جلد 24 شماره 4 صفحات 299-306 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم ‌پزشکی تهران، تهران، ایران. ، shojaei@tums.ac.ir
چکیده:   (1138 مشاهده)
سابقه و هدف: خشونت خانگی در دوران بارداری، مشکلاتی را برای سلامت جسمی و روانی مادران در آینده ایجاد می‌نماید. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین خشونت خانگی و افسردگی پس از زایمان در بین زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ری انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: این مطالعه یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که در ارتباط با 116 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ری در سال 1395 صورت گرفت. نمونه‌ها به ‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه سه بخشی شامل: اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه افسردگی ادینبرگ و پرسشنامه استاندارد خشونت خانگی بود. جهت تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات نیز از نرم‌افزار22  SPSS، آزمون‌های آماری t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارتباط آماری مثبت و معناداری بین خشونت فیزیکی و افسردگی پس از زایمان وجود دارد (05/0P<)؛ اما بین خشونت روانی و اقتصادی با افسردگی پس از زایمان، ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد (05/0P>).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج دریافت می‌شود که خشونت فیزیکی می‌تواند منجر به افزایش افسردگی پس از زایمان در بین زنان گردد؛ بنابراین لازم است از طریق روش‌های آموزشی و مداخله‌ای مناسب و تشویق کارکنان بهداشتی نسبت به برقراری ارتباطی صمیمانه‌تر با زنان باردار، در جهت کاهش خشونت خانگی گام برداشت.
متن کامل [PDF 953 kb]   (392 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |