دوره 24، شماره 4 - ( مجله پزشكي باليني ابن سينا- زمستان 1396 )                   جلد 24 شماره 4 صفحات 307-314 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز قلب فرشچیان، دانشگاه علوم ‌پزشکی همدان، همدان، ایران. ، aidaalizamir@yahoo.com
چکیده:   (1077 مشاهده)
سابقه و هدف: با وجود دقت و سرعت دستگاه‌های شمارشگر سلولی در آنالیز نمونه‌های خونی، چندین فاکتور مداخله‌گر ممکن است بر نتایج این دستگاه‌ها اثرگذار باشند. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر انواع الگوهای هایپرلیپیدمی بر نتایج آزمایش شمارش کامل سلول‌های خونی (CBC) انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: این مطالعه به‌روش تحلیلی (مورد ـ شاهدی) در ارتباط با 306 فرد غیردیابتی و غیرآنمیک انجام گرفت. جهت انجام مطالعه، جامعه موردبررسی به 5 گروه تقسیم شدند: 1. گروه دارای کلسترول بالای 200 ‌، 2. گروه دارای کلسترول بالای 200 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر و LDL بالای 130 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر، 3. گروه دارای کلسترول بالای 200 ‌میلی‌گرم بر دسی‌لیتر و LDL نرمال، 4. گروه دارای تری‌گلیسیرید بالای 150 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر ‌‌‌و 5. گروه دارای کلسترول بالای 200 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر ‌و تری‌گلیسیرید بالای 150 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر ‌‌که از نظر شمارش سلول‌ها و اندکس‌های خونی با گروه شاهد مقایسه شدند. پس از اخذ نمونه از شرکت‌کنندگان، سطح لیپیدهای خونی اندازه‌گیری گشت و شمارش کامل سلول‌های خونی انجام شد. در‌‌نهایت، داده‌های حاصل از آنالیز نمونه‌ها در هر 5 گروه به‌وسیله نرم‌افزار SPSS (ویرایش 20) مقایسه و تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: مقایسه گروه‌های مورد و شاهد در هریک از 5 گروه به‌تفکیک این نتایج را نشان داد: الف. میزان WBC و PLT به‌صورت معنا‌داری در گروه دارای کلسترول بالا، بیشتر از گروه شاهد بود (05/0P<)؛ ب. میزان WBC و PLT به‌صورت معناداری در گروه دارای کلسترول و LDL بالا، بیشتر از گروه شاهد بود (05/0P<)؛ ج. میزان WBC در گروه با کلسترول بالا و LDL نرمال به‌‌طور معناداری از گروه شاهد بیشتر بود (05/0P<)؛ د. میزان RBC، MCV و MCHC در گروه دارای تری‌گلیسیرید بالا به‌صورت معناداری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0P<)؛ ه. میزان RBC، WBC و PLT در گروه با کلسترول و تری‌گلیسیرید بالا نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (05/0P<).
نتیجه‌گیری: انواع الگوهای هایپرلیپیدمی به‌صورت واضح موجب افزایش شمارش رده‌ها و اندکس‌های خونی می‌شوند و باید به‌عنوان یک عامل مداخله‌گر در تفسیر آزمایش شمارش کامل سلول‌های خونی مدنظر قرار گیرند.
متن کامل [PDF 646 kb]   (480 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |