دوره 24، شماره 4 - ( مجله پزشكي باليني ابن سينا- زمستان 1396 )                   جلد 24 شماره 4 صفحات 330-335 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم ‌پزشکی بابل، بابل، ایران. ، amirmorteza.namvar@gmail.com
چکیده:   (1138 مشاهده)
سابقه و هدف: با توجه به شیوع عفونت‌های بیمارستانی ناشی از باکتری کلبسیلا پنومونیه در بخش‌های مختلف مراکز درمانی و همچنین ظهور سویه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک، بررسی فراوانی سویه‌های مقاوم به چند دارو و شناخت فاکتورهای بیماری‌زایی این باکتری، کمک شایانی به درمان عفونت‌های ناشی از آن خواهد نمود.
مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی طی 6 ماه با مراجعه به آزمایشگاه بیمارستان‌های روحانی و شهید بهشتی شهر بابل، سویه‌های کلبسیلا پنومونیه از نمونه‌های بالینی ایزوله گردید و به‌منظور تأیید نهایی به آزمایشگاه میکروب‌شناسی دانشگاه علوم‌ پزشکی بابل ارجاع داده شد. درادامه، تست مقاومت آنتی‌بیوتیکی به روش دیسک‌دیفیوژن برای بررسی میزان مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های آموکسی‌سیلین، اریترومایسین، سفوتاکسیم، جنتامایسین، سیپروفلوکساسین، پیپراسیلین، سفکسیم، آمیکاسین و ایمی‌پنم اجرا گردید. درانتها پس از استخراج DNA به کمک کیت تجاری، ژن‌های mrkD و kpn با استفاده از روش ملکولی PCR مورد ‌ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: در مطالعه حاضر 60 سویه کلبسیلا پنومونیه طی مدت 6 ماه از نمونه‌های مختلف بالینی جداسازی گردید. در بررسی میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی به روش دیسک‌دیفیوژن، مقاومت به آموکسی‌سیلین و ایمی‌پنم با 4/95 و صفر درصد به‌ترتیب بیشترین و کمترین میزان را به ‌خود اختصاص دادند. همچنین درصد فراوانی ژن‌های mrkD و kpn به‌ترتیب معادل 71 و 63 درصد به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای مقاومت آنتی‌بیوتیکی در بین سویه‌های کلبسیلا پنومونیه و با توجه به این مطلب که در این مطالعه برای اولین‌بار درصد فراوانی ژن‌های ویرولانس مذکور در شهرستان بابل مورد ارزیابی قرار گرفت، استفاده از رژیم‌های درمانی مناسب جهت کاهش مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی امری ضروری محسوب می‌گردد.
 
متن کامل [PDF 592 kb]   (352 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |