دوره 25، شماره 1 - ( مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ بهار 1397 )                   جلد 25 شماره 1 صفحات 12-19 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران ، aminvalizade@yahoo.com
چکیده:   (812 مشاهده)
سابقه و هدف: خونریزی داخل مغزی (ICH: Intra Cerebral Hemorrhage) در نتیجه خونریزی داخل پارانشیم مغز و تشکیل هماتوم منطقهای ایجاد می‌شود. در این راستا مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر انفوزیون نیتروگلیسرین و لابتالول در کنترل فشار خون افزایشیافته شریانی در بیماران با خونریزی داخل مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام ارومیه انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: در این کارآزمایی بالینی 54 بیمار طی شش ماه (نیمسال اول 1396) وارد مطالعه شدند که 20 بیمار با استفاده از لابتالول (درمان برگزیده) و 34 بیمار توسط سرم TNG تحت درمان قرار گرفتند. پس از ثبت مشخصات دموگرافیک بیماران، شدت بیماری توسط ICH Score‌،  APACHE II Score (Acute Physiologic Assessment and Chronic Health Evaluation) و GCS (Glasgow Coma Scale) ، سایز اولیه هماتوم (به وسیله تصویربرداری سی‌تی‌ اسکن)، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک هر یک ساعت به مدت 24 ساعت اندازه‌گیری شدند. اطلاعات به‌دست‌آمده توسط نرم‌افزار SPSS 20 و با استفاده از آزمون‌های آماری مناسب آنالیز گردیدند.
یافته‌ها: متوسط GCS در گروه لابتالول 11/4±45/10 و در گروه TNG 44/4±17/10 بود (82/0P=). میانگین میزان هماتوم در زمان تشخیص گروه لابتالول 2/24±15/60 سی‌سی و در گروه  TNG1/28±16/63 سی‌سی به‌دست آمد (66/0P=). همچنین میانگین کاهش میزان هماتوم پس از 24 ساعت گروه لابتالول 16±3/41 سی‌سی و برای گروه TNG 4/17±45 سی‌سی بود (95/0P=). هیپوتنشن نیز در بیماران گروه لابتالول 10 درصد و در گروه  TNG4/17 درصد به‌دست آمد (01/0P=). شایان ذکر است که تغییرات میانگین و انحراف معیار فشار خون سیستولی و دیاستولی در طول 24 ساعت تفاوت معناداری در دو گروه مورد مطالعه نداشت (99/0=P، 83/0P=). 
نتیجه‌گیری: بر مبنای نتایج مشخص شد که هر دو دارو در کاهش فشار خون مؤثر هستند؛ اما تفاوت معناداری بین کاهش فشار خون توسط این دو دارو مشاهده نگردید.
متن کامل [PDF 681 kb]   (218 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |