دوره 25، شماره 4 - ( مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ زمستان 1397 )                   جلد 25 شماره 4 صفحات 185-192 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- کارشناس ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، f_pakrad@yahoo.com
3- گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان
4- ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان
5- متخصص قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
6- استادیار، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (2889 مشاهده)
سابقه و هدف: نسبت بالای نوتروفیل به لنفوسیت (NLR: Neutrophil to Lymphocyte Ratio)‌ پیش‌بینی‌کننده خطر انفارکتوس میوکارد در افراد تحت آنژیوگرافی عروق کرونر می‌باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی اندازه‌گیری این نسبت در ارزیابی آسیب‌های مربوط به مداخله در بیمارانی که آنژیوپلاستی غیراورژانسی انجام می‌دهند، انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: مطالعه کوهورت آینده‌نگر حاضر در ارتباط با 122 بیمار مراجعه‌کننده برای آنژیوپلاستی انتخابی به مرکز قلب و عروق فرشچیان همدان در سال 1396 انجام شد. بیماران براساس نسبت نوتروفیل/لنفوسیت به دو گروه تقسیم گردیدند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق چک‌لیست و بر مبنای نتایج آزمایش خون قبل از آنژیوگرافی و شش و 12 ساعت پس از آن انجام شد. آزمون‌های آماری نیز توسط مجذور کای و تی مستقل با استفاده از نرم‌افزار Stata 14 صورت گرفت.
یافته‌ها: بین سطح خونی ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) دو گروه قبل از آنژیوپلاستی (431/0P=) اختلاف معناداری وجود نداشت؛ اما شش ساعت پس از آنژیوپلاستی (001/0P=) و 12 ساعت پس از آن (011/0P=) اختلاف معناداری به لحاظ آماری بین دو گروه مشاهده شد. علاوه‌براین بین سطح خونی تروپونین در دو گروه، قبل از آنژیوپلاستی (310/0P=) و شش ساعت پس از آن (186/0P=) اختلاف معناداری به‌دست نیامد؛ اما 12 ساعت پس از آن، اختلاف معناداری بین دو گروه مشاهده شد (042/0P=).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان دادند که با افزایش نسبت نوتروفیل/لنفوسیت، میزانESR  و تروپونین نیز افزایش معناداری پیدا کرده‌اند؛ اما در میزان CRP (C-reactive Protein) و CKMB (Creatine kinase-MB) تغییرات معناداری به لحاظ آماری مشاهده نگردید؛ هرچند که از نظر بالینی تغییرات معناداری وجود داشت
متن کامل [PDF 368 kb]   (519 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: قلب و عروق