دوره 19، شماره 2 - ( مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 1391 )                   جلد 19 شماره 2 صفحات 44-53 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، rahimianis@gmail.com
چکیده:   (1991 مشاهده)

مقدمه و هدف: بررسی نقش عوامل زیستی، روانی و اجتماعی در بروز نفروپاتی به عنوان یکی از مهلک ترین عوارض دیابت نوع 2 مهم است. هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل خطر همراه با نفروپاتی در بیماران دیابتی نوع II طبق مدل زیستی، روانی - اجتماعی بود.

روش کار: در یک مطالعه توصیفی مقطعی، تعداد 295 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 به­شیوه نمونه­گیری در دسترس در درمانگاه­های سرپایی بیمارستان شریعتی تهران انتخاب شدند. داده­ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت­شناختی و خصوصیات بیماری، مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس (DASS)، مقیاس کیفیت زندگی (WHO- QOL- BREF)، مقیاس خودمدیریتی دیابت (DSMS) و مقیاس دانش دیابتی (DKS) جمع­آوری شدند و به کمک آزمون مجذور کای، آزمونt مستقل و رگرسیون لوجستیک با نرم افزار PASW تحلیل گردیدند.

نتایج: یافته های بدست آمده نشان داد که فشارخون (P<0.003 & QR=3.841)، هموگلوبین گلیکوزیله (P<0.001 & QR=7.898)، شاخص توده بدن (P<0.001 & QR=5.488 )، خود مراقبتی دیابت (P<0.001 & QR=3.102)، افسردگی ( P<0.007 & QR=2.574)، کیفیت زندگی (P<0.001 & QR=2.836)، و دانش دیابتی (P<0.0014 & QR=2.941)، قادر بودند به طور معناداری بروز نفروپاتی دیابتی را پیش بینی نمایند (P<0.001). جنسیت، سن، مدت دیابت و استرس سهم معناداری در پیش بینی بروز نفروپاتی در این مدل نداشتند (P>0.05).

نتیجه­ نهایی: توجه به فشارخون، هموگلوبین گلیکوزیله، شاخص توده بدن، خود مراقبتی دیابت، افسردگی، کیفیت زندگی و دانش دیابتی در طراحی مداخلات درمانی و برنامه های کنترل عوارض دیابت بیماران دبابتی واجد اهمیت می باشند.

متن کامل [PDF 256 kb]   (1129 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص هاي باليني