دوره 26، شماره 3 - ( مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ پاییز 1398 )                   جلد 26 شماره 3 صفحات 131-136 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استادیار، گروه گوش، گلو و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- دستیار، گروه گوش، گلو و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- دانشیار، گروه گوش، گلو و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
5- عضو هیأت علمی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
6- دانشیار، گروه گوش، گلو و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، hashemian@umsha.ac.ir
چکیده:   (1103 مشاهده)
سابقه و هدف: آدنوتونسیلکتومی (جراحی برداشتن لوزه‌ها) یکی از رایج‌ترین عمل‌های جراحی می‌باشد که اگرچه از نظر روش آسان است؛ اما می‌تواند منجر به عوارض جدی از قبیل خونریزی، درد، حالت تهوع و اسپاسم حنجره شود. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تزریق دگزامتازون قبل از عمل بر درد پس از جراحی تونسیلکتومی در کودکان انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: در آزمایش بالینی سه سو کور حاضر، 70 کودک 3 تا 15 سال که کاندید جراحی آدنوتونسیلکتومی بودند، به‌طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یک ساعت قبل از عمل جراحی، به یکی از این گروه‌ها دگزامتازون وریدی (1/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم) و به گروه دیگر آب مقطر وریدی تزریق گردید. درد بیماران طی 1، 4، 10 و 24 ساعت پس از عمل جراحی، شروع تغذیه با رژیم نرم و میزان حالت تهوع و استفراغ در هر دو گروه ارزیابی شد. در انتها، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: هر دو گروه از نظر سن و جنسیت مطابقت داشتند. در گروه مداخله، متوسط میزان درد در اولین و چهارمین ساعت پس از عمل جراحی و متوسط زمان شروع تغذیه با رژیم نرم به‌طور قابل‌توجهی کمتر از گروه شاهد بود. میانگین میزان درد در کودکان گروه مداخله طی 1، 4، 10 و 24 ساعت پس از جراحی تونسیلکتومی به‌ترتیب معادل 40/8، 74/5، 28/4 و 28/2 و در کودکان گروه شاهد به‌ترتیب برابر با 40/9، 80/6، 51/4 و 75/2 به‌دست آمد (05/0P<). باید خاطرنشان ساخت که اختلاف معناداری از نظر میزان بروز حالت تهوع و استفراغ بین این دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: تزریق دگزامتازون قبل از جراحی موجب کاهش درد عمل لوزه‌برداری در چهار ساعت اول پس از جراحی آدنوتونسیلکتومی شده و آغاز تغذیه با رژیم نرم را تسریع می‌بخشد.
متن کامل [PDF 677 kb]   (306 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: گوش و حلق و بيني