دوره 26، شماره 3 - ( مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ پاییز 1398 )                   جلد 26 شماره 3 صفحات 143-150 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استادیار، گروه پوست، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات پسوریازیس، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، mreza_sobhan@yahoo.com
2- دکتری حرفه ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- عضو هیأت علمی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (2696 مشاهده)

سابقه و هدف: پسوریازیس یکی از شایعترین بیماریهای پوستی میباشد که 2 تا 4 درصد از افراد جامعه را مبتلا میکند. براساس مطالعات و شواهد، بیماران پسوریازیس در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع دو قرار دارند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی دیابت در مبتلایان به پسوریازیس و مقایسه آن با افراد سالم انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: در مطالعه مقطعی مورد- شاهدی حاضر که در بیمارستان سینای شهر همدان انجام شد، 35 بیمار مبتلا به پسوریازیس در گروه مورد و 35 فرد سالم که از نظر سن و جنس همسانسازی شده بودند در گروه شاهد قرار گرفتند. تمامی شرکتکنندگان از نظر میزان قند خون ناشتا و شاخص توده بدنی بررسی گردیدند. در هر دو گروه میزان قند خون ناشتای بیشتر مساوی 126 به‌عنوان معیار دیابت در نظر گرفته شد. نتایج با استفاده از نرمافزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار (05/0P<) نیز از نظر آماری معنادار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: از بین 35 فرد مورد مطالعه در هر دو گروه، 19 نفر (3/54 درصد) مرد بودند. میانگین سنی بیماران معادل 5/11±43 سال ارزیابی شد و برای گروه شاهد برابر با 8/12±1/45 سال به‌دست آمد (481/0=P). میانگین PASI (Psoriasis Area and Severity Index) بیماران در گروه مورد نیز معادل 7/12±6/20 بود (4/1 تا 8/49). شایعترین شدت بیماری براساس معیار PASI، شدت متوسط با فراوانی 16 نفر (7/45 درصد) بود. میانگین قند خون ناشتا در گروه مورد 6/33±108 و در گروه شاهد 5/20±6/99 میلیگرم بر دسیلیتر به‌دست آمد (755/0=P). بر مبنای نتایج، هشت بیمار مبتلا به پسوریازیس (9/22 درصد) دارای معیار دیابت بودند؛ درحالی که در گروه شاهد تنها سه نفر (6/8 درصد) دیابت داشتند (188/0=P). نتایج آزمون لجستیک رگرسیون چند متغیره نیز نشان دادند که بیماران پسوریازیس نسبت به افراد سالم، تقریباً چهار برابر شانس بیشتری برای ابتلا به دیابت دارند (08/0=P).
نتیجه‌گیری: با توجه به بالابودن قند خون بیماران مبتلا به پسوریازیس بهتر است احتمال همراهی و ارتباط دیابت نوع دو و پسوریازیس مد نظر قرار گیرد.

متن کامل [PDF 1088 kb]   (397 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: درماتولوژي