دوره 26، شماره 4 - ( مجله پزشکی بالینی ابن سینا ـ زمستان 1398 )                   جلد 26 شماره 4 صفحات 206-212 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشیار، گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- استادیار، گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، khazaeimojtaba@yahoo.com
3- عضو هیأت علمی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- دکتری حرفه‌ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (774 مشاهده)
سابقه و هدف: سکته مغزی یا استروک سومین علت شایع مرگ ‌و میر در کشورهای توسعه‌یافته بوده و شایع‌ترین بیماری ناتوان‌کننده نورولوژیک می‌باشد. ریسک‌فاکتورهای متعددی برای ابتلا به استروک وجود دارد. در این راستا، در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر سطح سرمی آنتی‌بادی هلیکوباکتر پیلوری بر بروز استروک پرداخته شد.
مواد و روش‌‌ها: در مطالعه مورد- شاهدی حاضر، 50 بیمار مبتلا به استروک بستری در مرکز آموزشی- درمانی "سینا" شهر همدان (گروه مورد) به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب گردیدند و از نظر سطح سرمی آنتی‌بادی هلیکوباکتر پیلوری با 50 فرد سالم (گروه شاهد) مقایسه شدند. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS 21 و آزمون‌های آماری متناسب در سطح اطمینان 95 درصد تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار سطح سرمی آنتی‌بادی هلیکوباکتر پیلوری در گروه مورد و شاهد به‌ترتیب معادل 03/44±93/25 و 25/41±36/35 Uarb/ml بود (1018/0P=). میانگین سطح سرمی هلیکوباکتر پیلوری در زنان گروه مورد و شاهد به‌ترتیب برابر با 78/20 و 84/35 (055/0P=) و در مردان معادل 51/31 و 31/34 محاسبه گردید (501/0P=). ضریب همبستگی Spearman بین سن و سطح سرمی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به استروک و گروه شاهد، مثبت و غیر معنادار بود (138/0P=، 150/0r=).
نتیجه‌گیری: سطح سرمی آنتی‌بادی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به استروک کمتر از افراد سالم غیر مبتلا بود. این امکان وجود دارد که باکتری هلیکوباکتر پیلوری نقش محافظتی در پیشگیری از بروز استروک داشته باشد؛ اما از نظر آماری معنادار نمی‌باشد.
متن کامل [PDF 884 kb]   (216 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: نورولوژي