دوره 14، شماره 1 - ( مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 1386 )                   جلد 14 شماره 1 صفحات 63-66 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (1453 مشاهده)

مقدمه و هدف: مطالعه بر روی دوقلوهای همسان در بررسی عوامل اتیولوژیک  ناهنجاریهای دندانی و تشخیص افتراقی علل ژنتیکی آن از عوامل محیطی حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه ، مقایسه شاخصهای اکلوژن و ابعاد قوس دندانی در دوقلوهای همسان است .

روش کار: این مطالعه توصیفی برروی چهل دوقلوی همسان با رویش کامل دندانهای دائمی انجام  شد. متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از : اورجت ،اوربایت ، رابطه مولری و رابطه کانینی ، پیرامون قوس دندانی درناحیه قدامی ، پیرامون کلی قوس دندانی، عرض بین کانینی وعرض بین مولری. داده‎ها با استفاده از نرم افزارSPSS  و آزمون‎های t زوجی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: براساس آزمون آماری تمام متغیرها دارای ارزش P بیشتر از 0.05 بودند. ضریب همبستگی شاخصهای اکلوژن برای اوربایت (0.907=r) نسبت به سایرمتغیرها بیشترین و برای اورجت (0.408=r) کمترین بود.

نتیجه نهایی: نتایج این مطالعه نشان داد که شاخصهای اکلوژن و ابعاد قوس دندانی در دوقلوهای همسان یکسان بوده و بیشتر تحت تاثیر عوامل وراثتی میباشند . بیشترین همبستگی درشاخصهای اکلوژن  بین دوقلوهای همسان دراوربایت دیده شد.

متن کامل [PDF 168 kb]   (556 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص هاي باليني