دوره 13، شماره 3 - ( مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 1385 )                   جلد 13 شماره 3 صفحات 51-56 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، babaksayad@yahoo.com
چکیده:   (2603 مشاهده)

مقدمه وهدف: شمارش TCD4+ عمده ترین شاخص در برآورد عمق ضعف ایمنی و در نتیجه پیشگویی بروز بیماریها محسوب می شود. لذا این مطالعه با هدف تعیین سندرمهای بالینی منجر به بستری در مبتلایان به عفونت HIV برحسب شمارش  CD4 طراحی شد.

روش کار : این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی است که طی سال 1381 درمرکز آموزشی درمانی سینا کرمانشاه انجام شد . از بیماران بستری که ابتلا آنها به عفونتHIV با دو تست الیزا و یک تست وسترن بلات مثبت محرز شده بود ،5 CC خون وریدی جهت فلوسیتومتری در لوله های فالکن حاوی اتیلن دی امین استات اخذ شده و نتیجه در پرسشنامه هایی که حاوی اطلاعات مورد نیاز تحقیق بود ثبت گردید . سندرم بالینی منجر به بستری براساس تشخیص نهایی و سایر اطلاعات مورد نیاز بر اساس سوال از بیماران جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری دقیق فیشر و مجذور کای آنالیز گردید .

نتایج: از 215 مورد بستری با عفونت HIV در مدت انجام مطالعه ، 72 مورد وارد پژوهش شدند که همگی مرد بودند و میانگین سنی آنها

33.4∓9.1 سال بود. 64 مورد (88.9درصد) سابقه اعتیاد و  40 مورد (55.6درصد) سابقه اقامت در زندان داشتند . در 32 مورد (44.4درصد) اندیکاتورهای بالینی و یا آزمایشگاهی ایدز مشاهده گردید. میانگین شمارش CD4 در موارد تحت مطالعه 356 سلول در میکرولیتر بود . دراین میان مبتلایان به سندرمهای بالینی لنفادنوپاتی، نورولوژیک و پنومونی به ترتیب با میانگین های 90 ، 241 و 269 سلول در میکرولیتر کمترین شمارش CD4 و مبتلایان به سپسیس ، اندوکاردیت و هپاتیت به ترتیب با میانگین های 646 ، 394 و 373 سلول در میکرولیتر بیشترین شمارش CD4 را نشان دادند . بین ابتلا به پنومونی و شمارش CD4 کمتر از 200 سلول در میکرولیتر و نیز سابقه اعتیاد روابط آماری معنی داری مشاهده گردید (PV به ترتیب 0.005 و 0.0001) . همچنین ابتلا به سندرم هپاتیت با اقامت در زندان ارتباط داشت (0.022 (PV =.

نتیجه نهایی: در بیماران با شمارش CD4 کمتر از 200 سلول در میکرولیتر خصوصاً اگر سابقه اعتیاد داشته باشند باید منتظر رخداد پنومونی های مکرر بود . همچنین باید دانست که سندرمهای لنفادنوپاتی و نورولوژی و پنومونی در شمارش CD4  کمتر از 300 سلول در میکرولیتر رایجتر بوده ، در حالیکه سندرمهای سپسیس ، اندوکاردیت و هپاتیت با شمارش CD4 بیش از 300 سلول در میکرولیتر همراه است. همچنین اقامت در زندان احتمالاً بواسطه امکان استفاده از سرنگهای مشترک این بیماران را در معرض اکتساب هپاتیت های ویرال قرار می دهد .

متن کامل [PDF 190 kb]   (1118 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص هاي باليني