دوره 12، شماره 3 - ( مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 1384 )                   جلد 12 شماره 3 صفحات 36-41 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، ebrahimnasiri@yahoo.com
چکیده:   (2186 مشاهده)

مقدمه و هدف : کلستاز یا یرقان انسدادی نوعی بیماری کبدی است که با تجمع اسیدهای صفراوی، افزایش تونوس اوپیوئیدهای درونساز، نیتریک اکساید و سیتوکین ها در پلاسما همراه است. از آنجائیکه این پیامدها میتوانند روی هورمون های جنسی تأثیر بگذارند و بلحاظ اینکه باروری مناسب نتیجه توازن فیزیولوژیک هورمون های جنسی می باشد, این مطالعه به تعیین تغییرات احتمالی هورمون های گنادوتروپین و پارامترهای اسپرم در موش کلستاتیک پرداخته است.

روش کار : برای این مطالعه تجربی سه گروه و در هر گروه هشت سر موش صحرایی بکار برده شد : شاهد (بدون جراحی)، شاهد جراحی یا شم (جراحی بدون انسداد مجرای صفراوی) و گروه کلستاتیک (جراحی همراه با انسداد مجرای صفراوی). سه هفته بعد از انجام جراحی غلظت سرمی هورمون های FSH و  LHتوسط روش ایمونورادیومتریک اسی و پارامترهای اسپرم با استفاده از میکروسکوپ نوری اندازه گیری شد.

نتایج : نتایج این پژوهش بیانگر کاهش معنی دار هورمون های FSH ،  LH در گروه کلستاتیک نسبت به گروه های شاهد و شاهد - جراحی بوده است (P<0.05). ولی تغییر معنی داری در پارامترها و مورفولوژی اسپرم گروه کلستاتیک نسبت به گروههای دیگر مشاهده نشده است(P>0.05).

نتیجه نهائی : یرقان انسدادی حاد باعث کاهش هورمون های گنادوتروپینی شده ولی تأثیر معنی داری روی پارامترهای اسپرم نداشته است از نتایج این مطالعه حدس زده می شود که اسپرماتوِژنزسلول های زاینده بیضه موش های بالغ تنها وابسته به هورمون های گنادوتروپین نیست بلکه فاکتورهای دیگری نیز ممکن است دخالت داشته باشند.

متن کامل [PDF 243 kb]   (885 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص هاي باليني