دوره 21، شماره 3 - ( مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 1393 )                   جلد 21 شماره 3 صفحات 171-176 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، zeraati@umsha.ac.ir
چکیده:   (2289 مشاهده)

مقدمه و هدف: اغلب زنان در دوره ای از زندگی خود، خونریزی شدید قاعدگی را تجربه میکنند. بعضی از آنها تقریباً در تمامی دوره ها خونریزی شدید دارند. روشهای درمانی متفاوتی مطرح است و انتخاب داروهایی با عوارض جانبی کمتر، ترجیح داده می شود هدف مطالعه حاضر مقایسه ی اثر دارو های گیاهی (فنلین- ویتاگنوس) با مفنامیک اسید بر خونریزی قاعدگی در دانشجویان مونث دانشگاه علوم پزشکی همدان بود.

 روش کار: این مطالعه بصورت کار آزمایی بالینی دو سو کور در دانشگاه علوم پزشکی همدان و بر روی 105 دانشجو ی مونث که دارای خونریزی قاعدگی شدید بودند انجام شد . افراد بطور تصادفی در چهارگروه دریافت کننده قطره فنلین، قطره ویتاگنوس،کپسول مفنامیک اسید و قطره پلاسبو قرار گرفتند. شدت خونریزی قاعدگی با استفاده از جدول هیگام در مدت یک سیکل قبل و دو سیکل بعد از مصرف دارو مورد بررسی قرار گرفت . روش تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی بود و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 16 مورد آنالیز قرار گرفت و میزان 0.05>P از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

نتایج: خصوصیات فردی نمونه ها در گروه ها مشابه بود . میانگین شدت خونریزی قاعدگی در مدت یک سیکل قبل از شروع درمان در چهار گروه تفاوت معنی داری نداشت اما در مدت دو سیکل بعد از شروع درمان، اختلاف معنی داری بین گروهها وجود داشت. مفنامیک اسید در کاهش خونریزی قاعدگی در مقایسه با قطره فنلین و ویتاگنوس اختلاف معنی دار آماری را نشان نداد.

نتیجه نهایی: هر سه داروی مفنامیک اسید، قطره فنلین و ویتاگنوس در کاهش خونریزی قاعدگی موثر می باشند. بنابراین از دو داروی گیاهی فنلین و ویتاگنوس می توان به عنوان داروهای موثر و ایمن برای کاهش خونریزی قاعدگی استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: فنلین، قاعدگی، مفنامیک اسید، ویتاگنوس
متن کامل [PDF 127 kb]   (1375 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص ها