دوره 8، شماره 4 - ( مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 1380 )                   جلد 8 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (2475 مشاهده)

          نقش دمودکس فولیکولوروم در تعدادی از مطالعات بالینی در روزاسه گزارش شده است. از آنجائیکه دمودکس فولیکوروم پارازیت اجباری فولیکول مو می باشد ممکن است افزایش تعداد آن بیماریزا باشد. در این مطالعه نقش احتمالی دمودکس فولیکولوروم و اهمیت تعداد آن در روزاسه مورد بررسی قرار گرفت.

          یک مطالعه توصیفی مقایسه ای گذشته نگر روی 80 مورد بیوپسی از پوست صورت در طی پنجسال
(1377 ـ 1372) در بخش پوست بیمارستان سینا همدان که تشخیص روزاسه و غیر روزاسه داشتند انجام گردید. این بیماران شامل 39 مورد روزاسه و 41 مورد غیر مبتلا به روزاسه بوده که از نظر سن و جنس مشابه بیماران روزاسه بودند و محل بیوپسی در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا ناحیه صورت بود. از هر نمونه چهار برش مختلف تهیه و میانگین دمودکس در هر دو گروه تعیین گردید. نتایج حاصله با نرم افزار EPI6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با آزمونهای آماری c2 و t تست گردیدند.

          میانگین دمودکس پوست صورت در مبتلا یان به روزاســـــه 103 /1 و برای افراد غیر روزاسه ای 171/0 بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (P < 0.05) . در مردان و زنان مبتلا به روزاسه و درماتوزهای غیر روزاسه از نظر میانگین دمودکس اختلاف معنی دار وجود نداشت (P >0.05). میانگین تعداد دمودکس در افراد مبتلا به روزاسه بالای چهل سال در مقایسه با افراد زیر چهل سال اختلاف معنی دار داشت( P < 0.05) .

          در این مطالعه میانگین دمودکس در افراد روزاسه ای از میانگین گروه کنترل بیشتر بود. ولی جهت تعیین نقش دقیق دمودکس در روزاسه احتیاج به مطالعه آینده نگر با گروه کنترل در پوست نرمال می باشد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص هاي باليني