دوره 21، شماره 3 - ( مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 1393 )                   جلد 21 شماره 3 صفحات 225-230 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، feizian.md79@yahoo.com
چکیده:   (1773 مشاهده)

مقدمه و هدف: آلوپسی آره آتا از جمله شایعترین بیماریهای پوستی است که بصورت مناطق فاقد مو، هر سطح مودار بدن را ممکن است درگیر کند. گزارشات مختلفی درمورد تغییرات چشمی در این بیماران ارائه شده است. هدف از مطالعه حاضر تعیین تغییرات چشمی در بیماران مبتلا به این بیماری است.

روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 251 بیمار مبتلا به آلوپسی آره آتا مورد مطالعه قرار گرفتند. خصوصیات و سوابق این بیماران شامل: سن، جنس، سن شروع بیماری، محل شروع درگیری، طول مدت بیماری، تعداد موارد عود بیماری، سابقه ی آتوپی و شدت بیماری آنان بررسی شدند. معاینه چشم در تمام بیماران توسط متخصص چشم انجام شد و نتایج آن ثبت گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای، آنوا یک طرفه و توسط نرم‌افزار SPSS-16 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: میانگین سنی بیماران در مطالعه حاضر 5.92±24.86 سال بود. از میان 251 بیمار 200 بیمار (79.9%) فاقد هرگونه تغییرات چشمی بودند و 51 بیمار (20.1%) تغییرات چشمی را نشان دادند. بیشترین یافته چشمی مشاهده شده تغییرات پیگمانته در شبکیه بود که در 20 بیمار (8%) دیده شد. بین شدت بیماری و تغییرات چشمی ارتباط معنی داری وجود نداشت.

نتیجه نهایی: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تغییرات چشمی در درصدی از بیماران مبتلا به آلوپسی آره آتا دیده می شود ولی با شدت بیماری، میانگین سنی بیماران، جنسیت بیماران، سابقه خانوادگی آتوپی و حساسیت، میانگین سن شروع بیماری، میانگین تعداد عودهای بیماری و محل شروع بیماری ارتباط معنی داری ندارد.

متن کامل [PDF 133 kb]   (1381 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص ها