دوره 6، شماره 1 - ( مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان- پاييز و زمستان 1377 )                   جلد 6 شماره 1 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (3604 مشاهده)

هدف: تعیین میزان شیوع بیماریهای پوستی در عقب ماندگان ذهنی موجود در مرکز شهید فیاض بخش همدان.

محیط و جامعه:110نفرعقب مانده ذهنی موجود در مرکز شهیدفیاض بخش طی7ماه درسال 1373.  روش: مطالعه توصیفی تحلیلی ، مقطعی ، آینده نگر

نتایج: افراد موجود در این مرکز 29-3 ساله بودند که اکثرا" در محدوده سنی 10-5 سال قرار داشتند. از میان این افراد 57 نفر مونث (8/51%) و 53 نفر مذکر (2/48%) بودند. 64 نفر (58%) دارای ضایعات پوستی بودند که 35 مورد (7/54%) را دختران و 29 مورد (3/45%) را پسران تشکیل می دادند. اغلب بیماران با ضایعات پوستی در سنین 15-5 سال بودند. از میان افراد بستری 36 نفر (7/32%) دارای 25IQ< و بقیه افراد 3/67% دارای 50-25=IQ بودند. 75% افراد با 25IQ< و 50% افراد با 50-25=IQ دارای ضایعات پوستی بودند.

         در بررسی انجام شده در این بیماران 25 نوع بیماری پوستی مشخص شده است که شایعترین آنها بیماریهای عفونی پوست بوده است 3/45% . از این میان عفونتهای باکتریال مخصوصا" زرد زخم شایعترین بیماری را تشکیل داده است.

         شیوع بیماریهای پوستی در بهره هوشی کمتر از 25 بیشتر بوده است و در عقب ماندگان ذهنی شدید همراه با نقص جسمانی شیوع بیماری بالاتر بوده است.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص هاي باليني