دوره 21، شماره 1 - ( مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-بهار 1393 )                   جلد 21 شماره 1 صفحات 8-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، m_shokouhi2006@yahoo.com
چکیده:   (2447 مشاهده)

مقدمه و هدف: کم وزنی هنگام تولد یکی از عوامل عمده مرگ و میر نوزادان است. علی رغم مورد توجه قرار گرفتن تاثیر مراقبت کانگورویی در مطالعات مختلف بر روی رشد نوزادان کم وزن، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مدت زمان انجام روش مراقبت کانگورویی بر روی رشد نوزادان کم وزن (وزن کمتر از 2500 گرم) بستری شده در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان فاطمیه همدان در سال 1391 انجام گرفت.

روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است که بر روی 115 نوزاد کم وزن بستری که بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند انجام شد. نوزادان گروه اول در شبانه روز حداکثر 4 ساعت و نوزادان گروه دوم بیشتر از 4 ساعت با روش مراقبت کانگورویی توسط مادر تحت مراقبت قرار گرفتند. نوزادان هر دو گروه از نظر شاخص های وزن گیری و دمای بدن ، درصـد اشبـاع اکسیـژن ، دفعات شیرخوردن و ابتلا به عفونت در روزهای سوم و پنجم بعد از مراقبت مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش شانزدهم، مجذور آزمون کای و تی در سطح معنا داری P< 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج: در گروه مراقبت کانگورویی بیشتر از 4 ساعت، میانگین و انحراف معیار وزن گیری ، درصد اشباع اکسیژن ، دفعات شیر خوردن در شبانه روز بیشتر از گروه دریافت کننده مراقبت کانگورویی کمتر از 4 ساعت بود (0.05>P) اما تفاوت آماری معنی دار بین دوگروه از نظر میزان دمای بدن و ابتلا به عفونت بدست نیامد.

نتیجه نهایی: مراقبت کانگورویی بیشتر از 4 ساعت نسبت به مراقبت کانگورویی کمتر از 4 ساعت سبب رشد و نمو و ثبات بیشتر معیارهای فیزیولوژیک نوزادان کم وزن می شود. بنابراین ضروری است فواید ، تاثیرات و راهکارهای افزایش مدت زمان مراقبت کانگورویی مورد توجه سیاستگذاران و دست اندرکاران بهداشتی درمانی کشور قرار گیرد.

متن کامل [PDF 158 kb]   (1578 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص هاي باليني