دوره 6، شماره 3 - ( مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پائيز 1378 )                   جلد 6 شماره 3 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (3746 مشاهده)

هدف از این مطالعه تعیین ارتباط حضور پلاسمید بیماریزا با تستهای سرولوژیکی در ایزوله های Yersinia enterocolitica  جدا شده از انسان می باشد که در سال 1377 در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام پذیرفت.

      دراین تحقیق تستهای پزشکی سرولوژیکی و مطالعات ملکولی جهت تعیین ایزوله های بیماریزای باکتری Yersinia enterocolitica در ایران مورد استفاده قرار گرفت. از نه ایزوله مورد بررسی دو ایزوله (1478و1479) ضمن اینکه دارای یک پلاسمید هم اندازه بودند، لیکن از نظر الگوی پروتئینی سلولی و تست وابستگی به کلسیم از سایر ایزوله ها متفاوت بودند.

      تستهای سرولوژیکی مانند اتوآگلوتیناسیون و مقاومت در برابر خاصیت ضد باکتریایی سرم نیز در تشخیص ایزوله های بیماریزا استفاده شد. دو ایـــــزوله 1479و1478 در مقایسه با سایر ایزوله ها رفتاری متفاوت از خود بروز دادند(AA+ / SR+).

      نتایج فوق نشان داد که تستهای سرولوژیکی انجام شده در این نه ایزوله میتواند جهت تشخیص ایزوله های بیماریزا مورد استفاده قرار گیرد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص هاي باليني