مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان- صفحه اصلی
خوش آمدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان


صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

مدیر مسئول: پروفسور سیدحبیب الله موسوی بهار

سردبیر: پروفسور سیدحمید هاشمی

مدیر اجرائی: مسعود کورکی

ویراستاران: دکتر مهرانگیز وهابیان، مسعود کورکی

خدمات کامپیوتری: دانش نگاران اوج

ناشر: معاونت تحقیقات و فناوری

دوره انتشار: فصلنامه

تیراژ: نشر الکترونیکی

ISSN: 1025-4285

Online ISSN: 2251-662X

دارای مجوز چاپ و انتشار شماره 6365/102 مورخ 71/9/16 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دارای رتبه علمی پژوهشی شماره 5313/5/پ مورخ 76/5/12 از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان:
http://sjh.umsha.ac.ir/find.php?item=1.-2.-2.fa
برگشت به اصل مطلب