مجله پزشکی بالینی ابن سینا- بیانیه اخلاقی
بیانیه اخلاقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/2 | 
تصمیمات مربوط به انتشار مقالات
با توجه به سیاست­های مجله پزشکی بالینی ابن سینا، سردبیر به ویرایشگران خود حق تغییر مقالات را در مورد لازم اعم از الزامات قانونی مورد نیاز (مانند : حذف توهین ها و بررسی متون کپی شده و عدم وجود دزدی ادبی) در هنگام ویراست خواهد داد.
ارزیابی منصفانه مقالات
یک ویرایشگر بررسی مقالات را  باید بدون توجه به نژاد، جنسیت، اعتقادات مذهبی، قومی، شهروندی، یا مشی سیاسی نویسندگان انجام دهد.
رازداری
سردبیر و هیائت تحریریه باید هرگونه اطلاعات در مورد مقاله ارسال شده فاش نکرده و تنها به نویسنده  مسئول، داوران، داوران بالقوه، مشاوران سردبیر و ناشر انتقال دهند.
افشا منافع
مطالب مقالات دریافتی که هنوز منتشرنشده­ اند، بدون رضایت کتبی صریح نویسندگان برای مقالات کسانیکه  ویرایش را انجام می دهند نباید استفاده شود.
وظایف داوران
کمک به تصمیم ­گیری ­های هیئت تحریریه
دواران می بایست براساس سیاست­ های مجله مقالات را بررسی کنند، با گذاشتن کامنت ها در طی بازبینی مقالات برای نویسندگان با آن­ ها ارتباط برقرارکنند و آن­ ها را در بهبود نگارش نیز کمک کنند.
بموقع بودن
داور انتخاب شده باید بدون وقفه به بررسی مقالات بپردازد و اگر هم تشخیص می­دهد که بررسی در زمان تعیین شده امکان پذیر نسیت به مجله اطلاع داده و انصراف خود را از داوری مقاله اعلام کند.
محرمانه
 در مورد مقالات دریافتی باید به عنوان اسناد محرمانه رفتارشود. ویراستاران نبایدمقالات را مگر به ویرایشگران مجاز نشان دهند.
بیانیه حریم خصوصی
اسامی و نشانی های پست الکترونیک که در سایت مجله ثبت شده اند، منحصرا برای اهداف بیان شده به کار می روند و برای مقاصد دیگر یا شخص  دیگر در دسترس قرار نمی گیرند.
استانداردهای عینی  
بررسی باید واقعی و واضح باشد، انجام شود. انتقاد شخصی به  نویسنده نیز نامناسب بوده و جایز نیست. داوران با استدلال باید دیدگاه ­های خود را برای نوسندگان بیان کنند.
تقدیر و تشکر از منابع
داوران باید آثار منتشر شده ی دارای وابستگی با مطالعه را که نویسندگان ذکر نکرده­ اند را شناسایی کنند. هر بیانیه ای که قبلا گزارش شده در صورت مشاهده و یا استدلال باید توسط استنادهای مربوطه ضمیمه شود. همچنین داوران باید متوجه همپوشانی پاسخ­ های ویرایشگران نسبت به هر گونه شباهت قابل توجه بین مقاله تحت بررسی و هر مقاله دیگر منتشرشده مرتبط با دانش شخصی آن ها باشند.
وظایف نویسندگان
 گزارشات صادقانه و کامل و عدم دزدی ادبی
نویسنده در ابتدا باید اهمیت انجام تحقیق و هدف کار خود را توضیح دهد. داده­ ها با توجه به منبع تولیدی گزارش صداقت داشته باشند. در صوت استفاده از سایر منابع نام منابع ذکر شود با توجه به در نظر گرفتن موارد اخلاقی و عدم وجود دزدی ادبی در مطالب ارائه شده.
تالیف و مسئولیت مقاله
تعداد افرادی که در طول فرآیند پژوهش به عنوان یک همکار و یا موارد دیگر حضور داشتند باید به عنوان نویسنده در این مقاله ذکر شوند. مسئولیت نویسندگان و وابستگی ذکر شود. مانند نویسنده مسئول، و غیره. لازم به ذکر است تمامی نویسندگان از انتشار مقاله مطلع بوده و آن را تائید کرده باشند.
 پاسخ به انتقادات
 بعد از فرآیند داوری، نویسنده نسبت به تغییرات خواسته شده اقدام نموده و در صورت پرسش در مورد داده های خام آن را در اختیار داوران قرار دهد.
انتشار چندگانه یا هم­زمان
نویسنده حق ندارد مقاله ه­ای را که در این نشریه ثبت می­ کند را قبلا در سایر نشریات به چاپ رسانده باشد و یا همزمان برای سایر نشریات ارسال کند این عمل جزء موارد غیر اخلاقی و غیراصولی شمرده خواهد شد.
تقدیر و تشکر از منابع
 نویسنگان باید از نشریات، منابع، سازمان، و افرادی که در طی پژوهش از اطلاعات و کمک­ های آن­ ها استفاده کرده اند سپاسگزاری کنند.
افشا و بازگویی وابستگی­ ها مالی
در صورت وجود هرگونه برنامه مالی تاثیر گذار در روند پژوهش و نتایج حاصله این مورد نیز باید ذکر شود بطوریکه تمام منابع مالی استفاده شده در روند مطالعه باید ذکر شود.
خطاهای اساسی در انتشار
در صورت وجود هرگونه مغایرت در مقاله ارسالی نویسنده باید بدون تاخیر آن را به نشریه اطلاع دهد و جهت حذف و یا تغییر آن بخش اقدام کند.
سرقت ادبی و تکثیر
 مجله پزشکی بالینی ابن سینا، سرقت ادبی و تکثیر مقالات را از طریق نرم افزار iThenticate  کنترل می‌نماید.

 سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی
 درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان
 
۱- سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده‌ی عمدی از مقالات یا ایده‌های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب می‌شود. تمامی رونوشت‌های ارسال شده به این نشریه توسط نرم‌افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار می‌گیرند.
۲- داده سازی و تحریف: داده سازی عبارتست از این که محقق در عمل مطالعه‌ای را انجام نداده اما داده و نتیجه‌گیری ارائه می‌دهد. تحریف نیز هنگامی رخ می‌دهد که تحقیقی را انجام داده اما داده‌ها و نتایج آن را تغییر می‌دهد.
۳- ارسال هم‌زمان: زمانی که یک رونوشت به دو نشریه ارسال می‌شود.
۴- ارسال دو نسخه‌ای (المثنی): هنگامی رخ می‌دهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده‌ها و نتایج یکسان هستند.
۵- ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آن‌ها می‌باشد.
۶- سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه‌ی مؤلفان لیست شده در مقاله می‌بایست در انجام آن سهیم باشند.
۷- دست‌کاری منابع: هنگامی که در قسمت پایانی یک رونوشت منابع متعددی ذکر می‌شود، در حالی که در محتوای متن نامی از آن‌ها برده نشده است.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله پزشکی بالینی ابن سینا:
http://sjh.umsha.ac.ir/find-1.126.38.fa.html
برگشت به اصل مطلب