مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان- اخبار نشریه
سطح بندی مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

براساس گزارش کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در خصوص سطح بندی نشریات مصوب در سال 1393، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان جزء مجلات سطح 1 محسوب می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان:
http://sjh.umsha.ac.ir/find.php?item=1.43.16.fa
برگشت به اصل مطلب