دوره 24، شماره 3 - ( مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-پاییز 1396 )                   جلد 24 شماره 3 صفحات 251-244 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشگاه علوم پزشکی همدان ، samane.abasi1364@gmail.com
چکیده:   (3714 مشاهده)
سابقه و هدف: ریلاین فایبر پست ها با کامپوزیت های قابل سیلان جهت تقویت دیواره های ضعیف ریشه دندان های درمان ریشه شده به کار می رود. هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثر ریلاین فایبر پست با دو نوع کامپوزیت قابل سیلان بر مقاومت به شکست دندان های درمان ریشه شده بود.
مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی،30 دندان سانترال سالم فک بالا انتخاب شد. درمان ریشه برای همه دندان ها انجام شد و تاج هر یک از دندان ها از 2 میلی متر بالای CEJ قطع شد. سپس دندان ها به دو گروه مساوی (15N=) تقسیم شدند. در گروه یک، دندان های درمان ریشه شده با فایبر پست‌های تقویت شده با کامپوزیت قابل سیلان دارای حجم فیلر کم (Alite) و گروه دوم با کامپوزیت قابل سیلان با حجم فیلر بالا (Grandio) ترمیم شدند . فایبر پست های ریلاین شده سمان شدند و با استفاده ازماده Core Max II باز سازی شدند. مقاومت به شکست تمام نمونه ها با استفاده از دستگاه یونیورسال با زاویه 45 درجه نسبت به محور طولی دندان ها با سرعت  mm/min5/0 برحسب نیوتن اندازه گیری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 18 و شاخصهای آمار توصیفی، آزمونهای کولموگروف - اسمیرنوف، t مستقل و در سطح معنی داری 05/0P= تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین مقاومت به شکست گروه1 (Alite) 26/155±47/476 و برای گروه 2 (Grandio)
26/155±87/674 نیوتن بود. اختلاف آماری معنی داری میان مقاومت به شکست دو گروه وجود داشت (05/0>P).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، کامپوزیت قابل سیلان باحجم فیلر بالا (Grandio) مقاومت به شکست دندان درمان ریشه شده با ریشه ضعیف را نسبت به کامپوزیت قابل سیلان با حجم فیلر کمتر(Alite) بسیار افز ایش می دهد.

 
متن کامل [PDF 769 kb]   (1123 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص هاي باليني

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.