دوره 9، شماره 2 - ( مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-تابستان 1381 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (4664 مشاهده)

          مقدار هیستامین در اکثر بافتهای پستانداران از جمله مغز بسیار کم است ، بنابراین یک روش ساده وحساس برای اندازه گیری غلظت هیستامین در بافت های استخراج شده اولیه ضرورت دارد.در این پژوهش ،هدف ارایه  یک روش ساده  برای اندازه گیری مقدارهیستامین ومیزان فعالیت آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز در مغز موش آزمایشگاهی است.

          برای انجام این پژوهش 2 میلی گرم از بافت مغزدر 5 میلی لیتر از پر کلرات 5/0 مولار هموژنه گردید. هموژنه تهیه شده در دور  3000 به مدت 3 دقیقه سانتریفوژ شدو  pHمحلول رویی بدست آمده توسط اسید کلریدریک 4/0 مولار به 5 رسانده شد. رسوب حاصل از طریق سانتریفوژدر دور 3000 به مدت 5 دقیقه حذف گردیدومحلول رویی آن به لوله میکروسانتریفوژ انتقال داده شد ودر دور 3000 به مدت 5 دقیقه سانتریفوژ گردیدوسپس محلول رویی آن به لوله آزمایش دیگر انتقال داده شد. هیستامین تولید شده در هریک از نمونه ها با استفاده از واکنش با معرف 2و4و6 تری نیترو بنزن سولفونات در طول موج 420 نانومتر توسط اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد.یک واحد فعالیت آنزیمی ،معادل آنزیمی در نظر گرفته شد که یک میکرومول هیستامین را در دمای 25 درجه در هر دقیقه تولید می نماید.

          یافته های این پژوهش نشان داد که بیشترین مقدار هیستامین وفعالیت آنزیم هیستدین دکربوکسیلاز در بخش هیپوتالاموس مغز وجود دارد.

          یافته های بدست آمده در این پژوهش نشان دادند که روش استفاده شده در این مطالعه برای اندازه گیری مقدار هیستامین وفعالیت آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز مغز با توجه به ساده بودن مراحل انجام آزمایش ،تکرار پذیر بودن وارزان بودن آن ، روش مناسبی است.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص هاي باليني

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.