دوره 9، شماره 4 - ( مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان-زمستان 1381 )                   جلد 9 شماره 4 صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (5077 مشاهده)

          تغییرات ژن p53 به عنوان فاکتور پیش آگاهی دهنده مفید در پیشگیری و درمان سرطان پستان محسوب
می شود لذا این مطالعه مولکولی با هدف تعیین جهش های ژن p 53 انجام گرفت.

          در این مطالعه جهش های ژن p 53 در دو اگزون 6 و 7 با روش غیر رادیواکتیو (PCR-SSCP)
Polymerase Chain Reaction Single Strand Conformation Polymorphism مورد بررسی قرار گرفت و میزان  جهش با عوامل هیستوپاتولوژیکی تومور و وجود پیشینه فامیلی و سن بیماران با آزمون آماری F i s h e r  exact مقایسه شد. 24 بیمار مبتلا به سرطان پستان اولیه انتخاب گردید. نمونه ها بعد از تشخیص پاتولوژی و بررسی وجود پیشینه فامیلی برای سرطان جهت استخراج DNA مورد بررسی قرار گرفتند. استخراج DNA با دو روش فنل کلروفرم و Boiling انجام گردید. در مرحله بعد با انتخاب پرایمرها و چرخه گرمایی مناسب دو اگزون 6 و 7 با واکنشPCR تکثیر گردید. سپس محصول PCR با روش SSCP مورد بررسی و در نهایت با نیترات نقره رنگ آمیزی و
مطالعه شد. 

          نتایج بدست آمده حاکی است که8/45% بیماران زیر 35 سال سن داشتند. تشخیص پاتولوژیکی در 3/83% موارد (Infiltrating Ductal CarcinomaIDC و بقیه موارد از نوع (Infiltrating Lobular Carcinoma) ILC بود ، وقوع سرطان در پیشینه فامیلی در 6/66% موارد منفی بود. میزان جهش در اگزون 6 (8%) و در اگزون 7 (6/16%) و در کل 25% مشاهده گردید. میزان جهش در ژن p 53 با هریک از فاکتورهای فوق الذکر جداگانه مورد بررسی قرار گرفت که ارتباط معنی داری در هیچیک از موارد مشاهده نگردید.

          نکته قابل توجه میزان بالای جهش در ژن p 53 است که تأکیدی بر نقش مهم این ژن در روند تومورزایی سرطان پستان است.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سایر تخصص هاي باليني

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.