مجله پزشکی بالینی ابن سینا- فرم تعهدنامه نویسندگان
فرم تعهدنامه نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/2 | 
فایل تعهدنامه نویسندگان AWT IMAGE    AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مجله پزشکی بالینی ابن سینا:
http://sjh.umsha.ac.ir/find.php?item=1.114.25.fa
برگشت به اصل مطلب