مجله پزشکی بالینی ابن سینا- اخبار نشریه
سطح بندی مجله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

براساس گزارش کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور در خصوص سطح بندی نشریات مصوب در سال ۱۳۹۳، مجله پزشکی بالینی ابن سینا جزء مجلات سطح ۱ محسوب می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله پزشکی بالینی ابن سینا:
http://sjh.umsha.ac.ir/find.php?item=1.43.16.fa
برگشت به اصل مطلب