مجله پزشکی بالینی ابن سینا- اطلاعات تماس
تماس با نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: همدان ـ بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان، حوزه معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله پزشکی بالینی ابن سینا

کدپستی : ۸۶۹۷-۳-۶۵۱۷۸
تلفکس : ۳۸۳۸۰۹۲۴-۰۸۱

پست الکترونیکی : s_journalumsha.ac.ir

پایگاه وب : http://sjh.umsha.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله پزشکی بالینی ابن سینا:
http://sjh.umsha.ac.ir/find-1.57.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب