مجله پزشکی بالینی ابن سینا- اطلاعات تماس
تماس با نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: همدان ـ بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان، حوزه معاونت تحقیقات و فناوری، دفتر مجله پزشکی بالینی ابن سینا

کدپستی : 8697-3-65178

تلفکس : 38380924-081

پست الکترونیکی : s_journal@umsha.ac.ir

پایگاه وب : http://sjh.umsha.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله پزشکی بالینی ابن سینا:
http://sjh.umsha.ac.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب